Llaw y Gaeaf

Rhifyn 5 - Y Tywydd
Llaw y Gaeaf

Llaw y Gaeaf

Mae llaw y gaeaf oer
Yn cloi pob nant a llyn
A bysedd bach y coed
I gyd mewn menig gwyn
Daw'r adar at y drws
I brintio'r eira tlws.

Nid oes mewn llwyn na gardd
Un nodyn bach o gân
A saif y coed yn syth
Mewn gwisg o berlau glân.
Daw dawns yr haul cyn hir
I'w troi yn arian clir.

J M Edwards

Geirfa

Cymraeg Disgrifiad Saesneg
Saif y coed Mae'r coed yn sefyll -