Rhifyn 5 - Y Tywydd

Croeso i rifyn mis Mawrth - mis sy’n enwog am ei dywydd ansefydlog. Ac edrych ar Y TYWYDD wnawn ni’r mis hwn - pwnc sydd ar wefusau oedolion o hyd: ‘Tydi’r tywydd ’ma’n ofnadwy?’ ‘O! Mae’n braf!’ ‘Doedd hi ddim mor oer â hyn ers talwm!’ ‘Rhy boeth i  mi!’ Ond efallai ei bod hi'n bryd i ni i gyd feddwl o ddifri am y tywydd...

change level
change level
change level