Galwad ffôn.

Chris:

Haia, Daya.

Daya:

Ti’n mynd mas heno?

Chris:

Fi'n mynd i aros yn nhŷ Lyn. Be’ ti’n wneud?

Daya:

Cyrri.

Chris:

Sori?

Daya:

Cyrri. Fi’n coginio cyrri drwy’r dydd – drwy’r bore … drwy’r prynhawn … drwy’r nos.

Chris:

Pam?

Daya:

Fi yn yr ŵyl.

Chris:

O, ie, fi’n cofio nawr. Shwt mae’n mynd?

Daya:

Mae’n waith caled. Fi’n helpu i baratoi’r llysiau … serfo … a clirio’r mess.

Chris:

Oes llawer o fess ‘te?

Daya:

Wel, mae rhai pobol jyst yn towlu’r cartons cyrri gwyn ar y llawr ar ôl pennu. Dy’n nhw ddim yn rhoi nhw yn y bins.

Chris:

Ofnadw!

Daya:

Ac, wrth gwrs, mae rhai pobol yn byta gormod o gyrri ac maen nhw’n chwydu ar y stryd.

Chris:

Ych a fi! Dim ond cyrri sy yn yr ŵyl?

Daya:

Ie – ond mae gwahanol fathau o gyrri ’ma. Cyrri o wahanol rannau o’r byd.

Chris:

Mae’n swnio’n grêt.

Daya:

Ody, mae’r bwyd yn lyfli. Fi wedi blasu cyrri newydd sbon – o Jamaica. Gorgeous!

Chris:

Beth arall sy’n digwydd?

Daya:

Mae experts yn dangos sut i wneud cyrri …

Chris:

Jyst y peth ar gyfer yr adeg yma o’r flwyddyn.

Daya:

Ti’n iawn. Mae pobol isie dysgu sut i gwcio rhywbeth i gynhesu nhw.

Chris:

Be arall sy’n digwydd?

Daya:

Mae lot fowr o stondinau cyrri, wrth gwrs a stondinau’n gwerthu cynhwysion ar gyfer gwneud cyrri. Mae pobol yn chwarae cerddoriaeth ac mae dawnswyr ’ma hefyd. Mae gweithgareddau i’r plant …

Chris:

So, ti yn mwynhau.

Daya:

Odw a na’dw. Mae’r ŵyl yn wych ond fi ddim yn hoffi’r holl waith.

Chris:

Fi’n gallu deall ’ny.

Daya:

Mae pawb yn hapus iawn. Mae miloedd o bobol wedi bod ’ma – mae’n gyfle da i wneud y siopa Nadolig ac i gael pryd da o fwyd yn eitha rhad yr un pryd. Mae Dad wrth ei fodd achos mae’n gyfle da i hysbysebu’n tŷ byta ni.

Chris:

Mae Mam a Dad isie dod i’ch tŷ byta chi wythnos nesaf.

Daya:

O, pam?

Chris:

Pen-blwydd.

Daya:

Pen-blwydd dy fam, ife?

Chris:

Na, pen-blwydd Dad.

Daya:

O.K. ’na i weud wrth Dad. Hei, rhaid i fi fynd. Mae angen pilio winwns.

Chris:

O.K., wela i di wythnos nesa.