Beth? Ble? Pam?

Rhifyn 57 - Ffonau Symudol
Beth? Ble? Pam?

Edrychwch ar y sioe sleidiau yma.

Beth sy’n gyffredin i’r sleidiau?

Beth ydy thema’r sioe sleidiau?

Ewch i Dasg 1.