Rhifyn 57 - Ffonau Symudol

Technoleg chwyldroadol? Technoleg wrthgymdeithasol? yw teitl y rhifyn hwn. Mae’n dangos pa mor bwysig yw’r ffôn symudol yn ein cymdeithas a sut mae’r teclyn hwn wedi newid bywyd pobl. Ond ydy’r newid yma’n beth da bob amser, neu ydy e’n gallu bod yn beth gwael? Tybed …? Darllenwch a mwynhewch!

change level
change level
change level