Edrychwch ar y llun yma.

Pwy sy yn y llun?

Ble maen nhw, tybed?

O ba fath o gefndir maen nhw'n dod, tybed?

Pa fath o bobl ydyn nhw? Edrychwch am gliwiau, e.e.

  • beth maen nhw'n ei wisgo
  • beth sydd ganddyn nhw
  • beth maen nhw'n ei wneud.

Pa fath o fywyd sydd ganddyn nhw, tybed?

Ewch i Tasg 1.