Y "ffrind" o dan y gobennydd

Rhifyn 57 - Ffonau Symudol
Y "ffrind" o dan y gobennydd

Ydych chi’n cael digon o gwsg?

Faint yw “digon o gwsg”? Wel, yn ôl yr arbenigwyr, mae angen rhwng wyth a deg awr o gwsg ar bobl ifanc. Ydych chi’n cael cymaint â hyn?

Oeddech chi'n gwybod?

Mae cwsg yn helpu’r corff i ddatblygu, mae’n helpu’r ymennydd i ganolbwyntio, mae’n helpu’r corff i aros yn iach. Felly, os ydych chi eisiau cael corff da ac os ydych chi eisiau cael 100% yn eich prawf mathemateg, rydych chi’n gwybod beth i’w wneud!

Os dydych chi ddim yn cael digon o gwsg rydych chi’n fwy tebygol o deimlo strés, teimlo’n isel a methu canolbwyntio yn yr ysgol. Felly, os dydych chi ddim eisiau bod yn hen snichyn diamynedd sy’n colli ei dymer bob pum munud, rydych chi’n gwybod beth i’w wneud!

Mae rhai gwyddonwyr yn dweud bod cael noson dda o gwsg mor bwysig â diet iach. Mae’r corff angen diet iach o lysiau a ffrwythau ac mae’r ymennydd angen diet iach o gwsg. Mae’n syml!

OND …

… mae problem fawr yn wynebu pobl ifanc heddiw – ac mae’r broblem fawr yn gysylltiedig â “ffrind” agos iawn …

Mae’r “ffrind” yma’n mynnu bod ei berchennog (chi efallai!) yn mynd â fo i bob man – i’r gwely hyd yn oed!! Yno, o dan y gobennydd, mae’n gorwedd yn llechwraidd nes … yn sydyn … mae’n dirgrynu ac yn gwneud sŵn sy’n ddigon i ddeffro’i berchennog am un , dau …, tri o’r gloch y bore.

O ddifri, ydych chi’n mynd â'ch ffôn i’r gwely efo chi?

Oeddech chi'n gwybod?

Mae hyn yn ddrwg i chi! I ddechrau, mae’n bosib byddwch chi’n colli golwg ar faint o amser byddwch chi’n treulio yn anfon ac yn derbyn negeseuon a bydd hi’n bryd i chi godi cyn i chi droi rownd i gysgu. Yn ail, bydd y golau ar y sgrin yn gwneud i'ch ymennydd chi feddwl ei bod hi’n ganol dydd a rhaid i chi aros yn effro – yn lle mynd i gysgu! Sôn am ddryslyd!

Felly, heno, pan fyddwch chi’n mynd i’r gwely, ac yn rhoi’r ffôn annwyl wrth ochr eich wely, neu o dan eich gobennydd …

CALLIA plîs!

*Ymchwil gan y Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a dulliau Cymru (WISERD); am fwy o wybodaeth ar yr arolwg yma, ewch i: http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/34250348

Geirfa

Cymraeg Disgrifiad Saesneg
snichyn person crintachlyd misery guts
diamynedd heb amynedd impatient
perchennog rhywun sy'n berchen ar owner
dirgrynu crynu (to) vibrate
llechwraidd yn gyfrwys, yn slei bach slyly
dryslyd yn creu dryswch confusing
Callia! ffurf orchmynnol y ferf callio Wise up!