Pa mor h-ap-us ydych chi?

Rhifyn 57 - Ffonau Symudol
Pa mor h-ap-us ydych chi?

Pa mor h-ap-us ydych chi?

Pa mor h-ap-us ydych chi gyda'ch ffôn symudol - os oes gennych chi un?

Pa mor h-ap-us ydych chi gyda'r apiau sydd ar eich ffôn symudol - os oes gennych chi ffôn wrth gwrs?

Lee Lee

Does gen i ddim ffôn a dw i’n hapus iawn, diolch yn fawr.

Alys Alys

Does gen i ddim ffôn ond dw i ddim yn hapus o gwbl achos mae gan fy ffrindiau i gyd ffôn.

Adina Adina

Pam nad oes gen ti ffôn?

Alys Alys

Dydy fy rhieni i ddim yn meddwl bod angen ffôn arna i ar hyn o bryd a dydyn nhw ddim eisiau talu am rywbeth sydd ddim ei angen arna i.

Adina Adina

Digon teg – ond beth am gynnig talu am ffôn dy hun?

Alys Alys

Sut? Does gen i ddim arian.

Adina Adina

Gallet ti gynilo.

Ben Ben

... a gallet ti wneud gwaith rhan-amser efallai i ennill arian.

Lee Lee

Ond pam fasai Alys eisiau ffôn?

Ben Ben

Achos mae'n ddefnyddiol. Rwyt ti'n gallu siarad â dy ffrindiau, er enghraifft ...

Lee Lee

Dw i'n gallu siarad gyda fy ffrindiau heb ffôn. Dw i'n eu gweld nhw yn yr ysgol a dw i'n byw yn agos atyn nhw.

Adina Adina

... ac rwyt ti'n gallu chwarae gemau ...

Lee Lee

Ond dw i'n gallu chwarae gemau heb ffôn.

Felix Felix

... ac rwyt ti'n gallu gwylio ffilmiau ...

Lee Lee

Ond dwi'n gallu gwylio ffilmiau - yn well - ar y teledu a'r cyfrifiadur ...

Ben Ben

... ac rwyt ti'n gall cael hwyl gydag apiau - ap cadw'n heini, er enghraifft.

Lee Lee

Dw i'n rhedeg, yn chwarae tennis ac yn mynd i'r ganolfan hamdden. Dw i'n heini iawn - heb ffôn!

Adina Adina

Sut mae dy wallt di'n edrych?

Lee Lee

Mmm?!? Pardwn?

Adina Adina

Wel, os wyt ti'n cael problemau gyda dy wallt, mae ap ar gael i roi help i ti.

Lee Lee

O, grêt!?!? Wel, mae jyst rhaid i mi gael ffôn nawr!

Adina Adina

Mae'n rhoi cyngor ar sut i steilio dy wallt os yw hi'n wyntog neu'n oer iawn neu'n boeth iawn neu'n bwrw glaw ...

Lee Lee

O - defnyddiol iawn !!!??

Felix Felix

A sut mae dy anadl di?

Lee Lee

Yn ffres fel mintys, diolch yn fawr. Pam wyt ti'n gofyn?

Felix Felix

Wel, mae dyfais fach ar gael sy’n gallu dweud wrthot ti os ydy dy anadl di’n drewi! Rwyt ti’n anadlu i mewn i ddyfais fach blastig ac yna, gyda help bluetooth, bydd dy ffôn symudol di’n dweud wrthot ti oes gen ti broblem! Clyfar!

Lee Lee

“Clyfar”? Diangen os wyt ti’n gofyn i fi. Os wyt ti’n brwsio dy ddannedd di bob bore a bob nos does dim problem!

Ben Ben

Wel, beth am yr ap yma ’te – Runpee! Dychmyga beth mae’r ap yma’n gallu wneud.

Lee Lee

Dim diolch - dw i ddim eisiau dychmygu!

Ben Ben

Gwranda - wyt ti'n hoffi mynd i'r sinema?

Lee Lee

Ydw, pam?

Ben Ben

Wyt ti eisiau mynd i’r toiled weithiau – ar ganol ffilm?

Lee Lee

Ddim fel arfer, ond pam wyt ti’n gofyn?

Ben Ben

Wel, os wyt ti eisiau mynd i’r tŷ bach ar ganol ffilm, mae’r ap yma’n dweud wrthot ti pryd yn union i fynd.

Lee Lee

Grêt – dyna jyst beth dw i eisiau! Sut ydw i wedi gallu byw am 13 o flynyddoedd heb yr ap yma?

Ben Ben

Mae’n ffantastig. Os wyt ti’n gwylio ffilm yn y sinema ac rwyt ti’n teimlo dy fod ti angen mynd i’r tŷ bach, mae’r ap yma’n gallu dweud wrthot ti pryd mae’r adeg orau i fynd. Mae’n dweud wrthot ti pan does dim byd llawer yn digwydd ar y sgrin ac felly rwyt ti’n gallu rhedeg allan a …

Lee Lee

O, diolch yn fawr!! Dyna reswm da dros brynu ffôn symudol a chael apiau gwahanol yntê. Rhaid i fi ruthro i lawr i’r siop ffonau ar unwaith!