Blwyddyn o liwiau

Rhifyn 7 - Lliwiau
Blwyddyn o liwiau

Blwyddyn o liwiau

c1_1.jpg

Ionawr sydd yn fferru'r llyn,

a chlecian mae fy nannedd gwyn.

 

Bwgan ydy'r hen fis bach

a'i nos yn ddu fel clogyn gwrach.

 

Mawrth sy'n felyn drosto i gyd

a chennin ar ei frest o hyd.

 

Mae gan Ebrill frws paent gwyrdd

i beintio'r wlad o bobtu'r ffyrdd.

 

Het foiled sydd gan Mai

hi yw'r harddaf a dim llai.

 

Mehefin wedyn, pinc yw hon,

fel y candi fflos ar ffon.

 

Gorffennaf sydd yn rhedeg ras

a'i lygaid fel yr awyr las.

 

Dwylo Awst sy'n aur i gyd,

yn y cwm mae caeau ŷd.

 

O Gaerdydd i Abersoch,

mae Medi'n llawn o aeron coch.

 

Hydref sydd yn drwm ei droed

a'i sgidiau'n frown fel dail y coed.

 

Mae gan Dachwedd gôt fawr lwyd,

crwydro mae o Fôn i Glwyd.

 

Llwm yw Rhagfyr bron pob awr,

ond am ryw hyd mae'n enfys fawr.

Meirion Macintyre Huws

Geirfa

Cymraeg Disgrifiad Saesneg
fferru rhewi, oeri to freeze
clogyn dilledyn heb lewys i'w wisgo dros eich ysgwyddau i'ch cadw'n gynnes cloak
llwm dim byd yn tyfu, moel bare, bleak