Rhifyn 7 - Lliwiau

Croeso i rifyn mis Mai 2012 GWEIDDI! Gydag Eisteddfod yr Urdd ar ein gwarthau, mi fydd digon o GOCH, GWYN A GWYRDD o gwmpas y mis yma. Ond nid dyna'r unig LIWIAU yn y byd 'chwaith! Beth am liwiau baneri gwahanol wledydd a beth mae gwahanol liwiau yn ei gynrychioli ar draws y byd? Dewch i chwilota!

change level
change level
change level