Glas

h1_1.jpg

Pan oedd Sadyrnau'n las,

a môr yn Abertawe'n rhowlio chwerthin

ar y traeth,

roedd cychod a chestyll a chloc o flodau

yn llanw'r diwrnod;

a gyda lwc,

ymdeithiem yn y pensil coch o drên

a farciai hanner cylch ei drac

rownd rhimyn glas y bae

i bwynt y Mwmbwls.

h1_2.jpg

Eisteddem ar y tywod twym

yn yfed y glesni,

ein llygaid newynog yn syllu'n awchus

ar fwrdd y môr.

Dilynem ddartiau gwyn y gwylain aflonydd

yn trywanu targed y creigiau,

a sbiem yn syn

ar y llongau banana melyn o'r Gorllewin a

sglefriai'n araf dros y gwydr glas,

a gorffwys dan y craeniau tal

a grafai'r wybren glir

uwchben Glandŵr.

 

Rhain oedd Sadyrnau'r syndod,

y dyddiau glas.

Bryan Martin Davies

Darluniau ar Gynfas a Cherddi Eraill, Gwasg Gomer.

Geirfa

Cymraeg Disgrifiad Saesneg
ymdeithiem > ymdeithio mynd, teithio to travel together
yn awchus bod ag awydd/eisiau rhywbeth eagerly