Nerth eu pennau

Rhifyn 1 - Gweiddi
Nerth eu pennau
Mae llawer o weiddi'n digwydd mewn gemau rygbi rhyngwladol, e.e.

•    mae'r dorf yn gweiddi er mwyn cefnogi'r timau
•    mae'r capten yn gweiddi ar ei dîm er mwyn eu hannog
•    mae'r dyfarnwr yn gweiddi ar y chwaraewyr weithiau er mwyn cael trefn.

Mae un tîm rygbi'n gweiddi'n uchel ar ddechrau gemau rygbi rhyngwladol.
Maen nhw'n gweiddi nerth eu pennau, gan symud eu cyrff a'u llygaid - ac, ar y diwedd, maen nhw'n tynnu tafod ar y tîm arall.

Pwy? Tîm y Crysau Duon o Seland Newydd.

Pam? Mae'r gweiddi yma'n rhan o'u traddodiad nhw. Yr enw ar y gweiddi a'r symudiadau yw Haka.

Yr Haka

Yr Haka mwyaf poblogaidd cyn gêm rygbi yw'r "Ka Mate!"

Mae'n debyg ei fod wedi cael ei greu gan Te Rauparaha (1768-1849), a oedd yn bennaeth llwyth y Ngati Toa, yn Seland Newydd. Roedd e'n bennaeth dewr ond ar un adeg roedd rhaid iddo ffoi am ei fywyd rhag ei elynion. Aeth i dir pennaeth arall o'r enw Te Whareangi a gofyn a gâi guddio yno. Dywedodd Te Whareangi y câi guddio mewn pydew, sef pwll mawr, tywyll yn y ddaear, lle roedd tatws melys yn cael eu cadw.

te_rauparaha_199x217.jpg

Daeth y gelynion i chwilio am Te Rauparaha ac roedd e'n ofni ei fod yn mynd i farw. Ond ciliodd y gelynion a sylweddolodd Te Rauparaha ei fod e'n ddiogel. Daeth Te Whareangi i'w ollwng yn rhydd o'r pydew.

Daeth Te Rauparaha allan o'r pydew a chanodd yr Haka i ddiolch iddo. Mae'n debyg fod gan Te Whareangi lawer o wallt ac mae'r Haka'n sôn am "y dyn blewog".

Pam mae'r Crysau Duon yn perfformio'r Haka cyn gêm ryngwladol?

Mae'r Haka'n gallu codi ofn ar y tîm arall, ond yn ogystal â hynny, mae'n brofiad arbennig i dîm y Crysau Duon eu hunain. Dychmygwch y profiad - maen nhw'n sefyll ar gae rygbi mewn gwlad arall, o flaen miloedd o gefnogwyr y tîm arall, ond maen nhw'n cofio gyda balchder am eu gwlad nhw eu hunain wrth iddyn nhw berfformio'r Haka. Mae'n brofiad emosiynol iawn!

Os ydych chi eisiau gweld tîm y Crysau Duon yn gwneud yr Haka, cliciwch yma:
http://www.youtube.com/watch?v=tdMCAV6Yd0Y

Oeddech chi'n gwybod...?

Heddiw, mae'r dorf yn Stadiwm y Mileniwm yn canu 'Hen Wlad fy Nhadau' ar ddechrau gemau rhyngwladol. Y tro cyntaf i hyn ddigwydd oedd yn 1905, ar ddechrau'r gêm rhwng Cymru a Seland Newydd neu'r Crysau Duon.

Pam ganon nhw'r anthem? Er mwyn ateb Haka y Crysau Duon.

Gêm arbennig

Roedd hon yn gêm anhygoel!

Roedd y Crysau Duon yn dîm ardderchog ac roedden nhw'n dod i Gymru heb gael eu curo gan unrhyw dîm arall. Roedden nhw wedi curo Awstralia (14-3), Yr Alban (12-7), Iwerddon (15-0) a Lloegr (15-0), ac felly roedden nhw'n barod i guro Cymru hefyd.

OND …
Cymru enillodd:
Cymru: 3 Seland Newydd: 0

Geirfa

Cymraeg Disgrifiad Saesneg
annog dweud wrthyn nhw am wneud eu gorau to encourage
cael trefn trefnu pobl, dweud wrthyn nhw beth i’w wneud to organize
dyfarnwr refferi referee
tynnu tafod dangos eu tafod to stick out their tongue(s)
traddodiad hen arfer tradition
llwyth grŵp o bobl o'r un ardal fel arfer tribe
ffoi rhedeg i ffwrdd to flee
tatws melys llysiau arbennig oedd yn tyfu yn yr ardal sweet potatoes