Rhifyn 1 - Gweiddi

Gyda gwledd o straeon difyr a ffeithiau rhyfedd i ddeffro’r dychymyg, bydd GWEIDDI yn siŵr o'ch cadw chi’n effro!

Ewch i weld y rhifyn diweddaraf nawr! Mae 'na chwedl sy’n cynnwys llawer o weiddi, erthygl am gystadleuaeth ryfedd a llun am waedd, neu sgrech, arbennig...

change level
change level
change level