Nerth eu pennau

Rhifyn 1 - Gweiddi
Nerth eu pennau
Loading the player...
Pam mae pobl yn gweiddi?

Gwrandewch ar y darnau drwy glicio ar y saeth ar y llun. Yna, atebwch y cwestiynau ar y taflenni gwaith.

Bydd rhaid i chi argraffu taflenni'r Tasgau ar y dde cyn gwrando ar y darnau.