Gweiddi - neu beidio?

Rhifyn 1 - Gweiddi
Gweiddi - neu beidio?

Mae gweiddi'n gallu bod yn beth cadarnhaol iawn, yn enwedig os ydych chi'n cefnogi rhywun mewn cystadleuaeth. Ond mae'n gallu bod yn negyddol iawn hefyd, yn enwedig os ydych chi'n gweiddi oherwydd eich bod chi'n teimlo'n flin, yn grac neu'n ddig!

Yn ôl arolwg diweddar, Prydain yw'r wlad fwyaf blin, crac neu ddig yn Ewrop. Dyma ble mae pobl yn colli eu tymer amlaf!

Mae'n debyg mai pobl yr Eidal sy'n dod yn ail a phobl Ffrainc sy'n drydydd.

road_rage.jpgBeth sy'n gwneud i bobl Prydain golli eu tymer, felly?
Dyma rai o'r achosion mwyaf cyffredin:

  • Pobl eraill yn neidio'r ciw
  • Methu symud mewn traffig - traffic jam
  • Gwasanaeth gwael mewn siop
  • Cymdogion swnllyd neu anghwrtais
  • Rhegi yn gyhoeddus
  • Poeri yn y stryd
  • Cyfrifiaduron sydd ddim yn gweithio'n iawn

Gweiddi blin

Wrth golli tymer, mae rhai pobl yn siarad yn uchel ac yn gweiddi! Dydy hyn ddim yn beth da i'r person sy'n gweiddi nac ychwaith i'r person neu'r bobl mae'n gweiddi arnyn nhw, fel mae'r e-bost yma at gylchgrawn pobl ifanc yn dangos:

Beth i'w wneud os ydych chi'n grac

meditatio_241x207.png

Does dim angen colli tymer a gweiddi pan fydd pethau'n mynd o chwith! Mae ffyrdd eraill o ddelio â'r sefyllfa bob amser.

Pan fydd rhai pobl yn teimlo'n flin, maen nhw'n cyfrif i ddeg cyn dweud neu wneud unrhyw beth. Mae rhai pobl yn cerdded i ffwrdd neu'n canu cân yn dawel bach. Mae meddwl am bethau da yn eich bywyd chi'n ffordd dda o ddelio gyda'r sefyllfaoedd yma ac mae siarad â rhywun yn gallu helpu. Cofiwch hefyd, os bydd rhywun yn gweiddi arnoch chi, efallai bod problemau gydag e / hi yn ei fywyd personol!

Da chi, peidiwch â gweiddi a cholli'ch tymer os ydych chi'n teimlo'n flin, yn grac neu'n ddig!

Geirfa

Cymraeg Disgrifiad Saesneg
cadarnhaol rhywbeth da sydd ddim yn negyddol positive
arolwg casglu gwybodaeth drwy holiaduron neu holi pobl survey
anghwrtais ddim yn gwrtais discourteous, rude
yn gyhoeddus lle mae pobl eraill, ddim mewn lle preifat in public
yn gandryll yn flin, yn grac neu’n ddig ofnadwy furious, angry
twpdra bod yn dwp stupidity
o chwith yn anghywir wrong
Da chi! Er mwyn popeth! For heaven's sake!