Trip yr ysgol

Rhifyn 1 - Gweiddi
Trip yr ysgol

poemimages.png

Y ffatri gacennau

Aeth Iolo 'da'r ysgol i'r ffatri
Gacennau a chwstard a jeli,
  Ond syrthiodd i'r vat
  A gwaeddodd ar Matt
"Rho raff i fi cyn i fi foddi."

 

Y sŵ

I'r sŵ aeth y merched a'r bechgyn,
Pob un gyda'i got law a'i becyn,
  Aeth Sam at y tsita
  A chynnig ei bitsa
Ond bwytodd e Sam, pob briwsionyn.

Fe waeddodd Miss Jones fel gorila
A sgrechiodd pob mwnci ac epa,
  Roedd tipyn o banig
  A'r athro yn manig
Ond cnoi yn hamddenol wnâi'r tsita!

 

Yr ynys

Aeth trip Blwyddyn 7 draw i'r ynys
A dyna i chi brofiad anfelys -
  Fe welon nhw'r athro
  Ar draeth yn torheulo
Mewn dim ond ei fest wen a'i dronsys!

 

Non ap Emlyn

Geirfa

Cymraeg Disgrifiad Saesneg
pecyn pecyn bwyd packed lunch
tsita cath fawr sy’n gallu rhedeg yn gyflym cheetah
briwsionyn darn bach (o fara fel arfer) crumb
anfelys an + melys unpleasant
torheulo trio cael lliw haul to sunbathe
tronsys trons underpants
epa anifail tebyg i fwnci ape