Ieir bach yr haf

Rhifyn 26 - Fandaliaeth
Ieir bach yr haf

Ga i beintio ieir bach yr haf

Ymhobman a bywiogi'r stryd?

Ychwanegu lliwiau a deffro pobl?

Gwneud iddyn nhw chwerthin a chrio?

Rhoi rhywbeth iddyn nhw siarad amdano?

 

Byddai'r ieir bach yn hedfan uwchben

Yn saethu ar draws y palmant,

yn cropian i fyny'r waliau

i chwilio am flodau

i gasglu neithdar

melys, melys, melys.

A wnaiff pobl sylwi?

Fydd hi ots ganddyn nhw?

Wnan nhw ganmol?

Wnan nhw gwyno?

Fydd hi ots gen i beth wnan nhw?

Na! Dw i am beintio ieir bach yr haf ym mhobman

A bywiogi'r stryd i gyd!

Geirfa

Cymraeg Disgrifiad Saesneg
Neithdar yr hyn mae gwenyn yn ei gasglu i wneud mêl Nectar