Rhifyn 26 - Fandaliaeth

‘Dos o ngolwg i’r fandal bach!’
Oes rhywun wedi dweud hynny wrthyt ti? Oes?
Ond wyt ti’n fandal? Nac wyt?
Wel,beth yw fandal go iawn te? Rhywun sy’n torri ffenestri? Rhywun sy’n ysgrifennu graffiti?
Tybed fyddi di’n cytuno gyda’r hyn sy’n cael ei ddweud yn ‘Gweiddi’ y mis hwn?

change level
change level
change level