Hen gapel gwag

Y ffenestri'n deilchion

A gwydr fel conffeti pigog ar lawr.

Drws derw yn hongian

Yn feddw.

'God lives here' -

Geiriau

Wedi eu crafu fel adnodau arno.

A 'MOREIA 1885'

Ar lechen uwchben

Yn syllu'n drist.

 

A'r tu mewn

Crafiadau hyll lle bu canu

Caniau cwrw lle bu gwin y cymun

Staeniau yn lle sglein ar y seti

A neb yn malio.

godliveshere.jpg