Oeddech chi’n gwybod?

Rhifyn 40 - Blwyddyn gron
Oeddech chi’n gwybod?

Uchafbwynt y flwyddyn i lawer o bobl oedd y Gemau Olympaidd a’r Gemau Paralympaidd yn Rio de Janeiro yn ystod yr haf. 

Ystyr “para” yn yr iaith Roeg yw “wrth ochr” neu “ochr yn ochr” a dyna beth yw’r Gemau Paralympaidd – gemau sy’n rhedeg ochr yn ochr â’r Gemau Olympaidd. 

Roedd Gemau Paralympaidd 2016 yn llwyddiannus iawn. Dyma’r ystadegau:

  • Roedd 23 o gampau.
  • Roedd 528 o gystadlaethau.
  • Roedd y rhain yn digwydd mewn 21 o leoedd gwahanol.
  • Roedd 176 o wledydd yn cymryd rhan.

Ydych chi’n gwybod beth oedd y 23 camp? Ewch i Dasg 1.

 

Gemau Paralympaidd 2016

Roedd y rhan fwyaf o’r campau’n debyg i’r campau yn y Gemau Olympaidd ond roedd 4 yn hollol wahanol: 

  • Pêl-gôl – camp ar gyfer timau sydd â nam ar eu golwg

  • Boccia – camp ar gyfer timau neu barau â cerebral palsy

  • Rygbi mewn cadair olwyn – camp ar gyfer timau o bobl mewn cadeiriau olwyn

Codi pwysau gan ddefnyddio rhan uchaf y corff yn unig – camp ar gyfer pobl ag anabledd corfforol

 

Roedd y medalau’n arbennig iawn yn y Gemau hyn, gan eu bod yn cynnwys deunyddiau oedd wedi eu hailgylchu. Roedd cloch ynddynt fel bod pobl â nam ar eu golwg yn gallu eu clywed – roedd y fedal aur yn gwneud mwy o sŵn na’r fedal efydd. Roedd ysgrifen braille arnyn nhw hefyd.

 

Dyma symbol y Gemau Paralympaidd yn Rio de Janeiro yn 2016.

Mae’n dangos calon a symbol annherfynoldeb – sef y syniad o barhau am byth.

Mae’n symbol o egni diddiwedd i oresgyn anawsterau.

Geirfa

Cymraeg Disgrifiad Saesneg
uchafbwynt y peth pwysicaf highlight
campau lluosog camp; chwaraeon lle mae angen sgiliau arbennig sports
â nam ar eu golwg sy’n methu gweld yn iawn visually impaired
deunyddiau defnyddiau materials
efydd metel lliw melyngoch bronze
annherfynoldeb rhywbeth sydd ddim yn gorffen infinity
diddiwedd heb ddiwedd unending
goresgyn cael y gorau ar rywbeth, trechu rhywbeth to conquer, get the bettr of
anawsterau lluosog anhawster; pethau anodd, problemau difficulties