Rhifyn 40 - Blwyddyn gron

Sut hwyl?

Gan ei bod hi’n ddiwedd blwyddyn, rydyn ni’n edrych yn ôl yn y rhifyn hwn. Beth oedd yn y Sioe Dillad Technolegol ym mis Mawrth? Pa offer arbennig sydd wedi cael ei ddyfeisio ar gyfer cŵn? Pam roedd gwylan yn drewi o saws cyrri yn yr haf? I gael yr atebion, darllenwch a mwynhewch.

change level
change level
change level