Baner i bawb

Rhifyn 7 - Lliwiau
Baner i bawb

Pêl-droed, y Sgowtiaid, rasio, hysbysebion, rygbi, y tywydd, môr-ladron, hwylio, byddinoedd... Beth sydd gan y rhain i gyd yn gyffredin? Baneri!

Ond efallai mai gyda gwledydd y mae baneri'n cael eu cysylltu amlaf. Maent yn amrywio o ran lliw, o ran patrwm ac o ran llun ac er bod yr un lliwiau'n cael eu defnyddio mae arwyddocâd y lliw'n amrywio o faner i faner.

Y Bahamas

h2_1.jpg

Ar faner y Bahamas mae tair stribed ar draws gyda thriongl du ar y chwith. Mae'r stribedi uchaf ac isaf yn las i gynrychioli glesni'r môr ac mae'r stribed ganol yn felyn i gynrychioli traethau tywod y 700 o ynysoedd sydd yno. Mae'r triongl du yn sefyll dros yr undeb rhwng yr ynysoedd a'r ffaith bod y trigolion yn benderfynol o ddatblygu'r tir a'r môr.

Cyprus

h2_2.jpg

Cefndir gwyn sydd i faner Cyprus gyda map melyn/aur o'r ynys yn y canol. O dan y map mae dwy gangen olewydd gwyrdd. Mae cangen olewydd yn hen arwydd o heddwch. Dewiswyd y lliwiau yn fwriadol i geisio sefydlu heddwch rhwng dwy ran yr ynys - y Twrciaid sy'n byw yn y gogledd a'r Groegiaid sy'n byw yn y de. Cafodd lliwiau traddodiadol y ddwy genedl - glas gwlad Groeg a choch Twrci eu hosgoi yn fwriadol. Mae'r canghennau olewydd gwyrddion yn symbol o heddwch.

Yr Almaen

h2_3.jpg

Tair stribed ar draws - du, coch ac aur - ydy baner yr Almaen. Mae'r lliwiau hyn wedi cael eu cysylltu â'r Almaen ers y Canol Oesoedd ac mae'r faner yn seiliedig ar liwiau dillad y milwyr yn rhyfeloedd Napoleon, sef cotiau du gyda rhimyn coch a botymau aur.

Yr Ynys Las (Groenland)

h2_4.jpg

Dywed Thue Christiansen, cynllunydd y faner, 'Mae'r rhan fawr wen yn cynrychioli'r cap rhew ac mae'r rhan goch yn y cylch yn sefyll dros y fjords. Mae rhan wen y cylch yn cynrychioli'r mynyddoedd rhew a rhan fawr goch y faner yn cynrychioli'r môr.'

Eric Goch o Norwy wnaeth ddarganfod yr ynys yn y 10fed ganrif a galwodd yr ardal yn Groenland (tir gwyrdd). Dim ond yr arfordir sy'n wyrdd, mae'r gweddill wedi'i orchuddio â rhew gwyn.

Hwngari

h2_5.jpg

Tair streipen ar draws gyda choch ar y top, gwyn yn y canol a gwyrdd ar y gwaelod ydy baner Hwngari. Mae'r coch yn cynrychioli cryfder, y gwyn yn cynrychioli ffyddlondeb a'r gwyrdd yn cynrychioli gobaith.

Kenya

h2_6.jpg

Y cefndir i faner Kenya ydy tair stribed ar draws gyda du ar y top, coch yn y canol a gwyrdd ar y gwaelod. O boptu'r coch yn y canol mae streipiau gwyn tenau. Yng nghanol y faner mae tarian a gwaywffyn milwyr llwyth y Masai.

Cynrychioli pobl Affrica wna'r lliw du, saif y llinell wen dros heddwch ac undeb, y coch dros y frwydr annibyniaeth a'r gwyrdd dros amaethyddiaeth ac adnoddau naturiol y wlad. Ystyr yr arwyddlun canolog ydy brwydr Kenya am ryddid.

Portiwgal

h2_7.jpg

Dwy streipen am i lawr ydy baner Portiwgal - gwyrdd ar y chwith (tua dwy ran o bump o'r faner) a choch ar y dde (tua tair rhan o bump o'r faner). Lle mae'r ddau liw yn cyfarfod mae arfbais gyda tharian draddodiadol y wlad.

Mae'r coch yn cynrychioli gwrthryfel y Portiwgaliaid yn 1910 ac mae'r gwyrdd yn symbol o obaith. Mae pum tarian las ar y faner gyda phum dot gwyn arnynt. Mae'r tariannau glas yn cynrychioli buddugoliaeth brenin cyntaf Portiwgal yn erbyn pum brenin arall. Mae'r dotiau yn ein hatgoffa o friwiau Iesu Grist. Mae'r tariannau wedi eu gosod ar ffurf croes i gynrychioli Cristnogaeth. Mae'r border coch gyda saith castell arno yn dangos sut yr estynnwyd ffiniau Portiwgal.

Zambia

h2_8.jpg

Gwyrdd ydy cefndir y faner i gynrychioli tyfiant a chyfoeth naturiol y wlad. Yn y gornel waelod ar y dde mae tair streipen gyfartal o ran maint yn rhedeg am i lawr. Mae'r coch ar y chwith yn sefyll dros frwydr annibyniaeth Zambia, y du dros bobl Zambia a'r oren dros y cyfoeth o fwynau sydd yn y wlad, yn arbennig copr. Cynrychiola'r eryr sydd uwchben y streipiau ryddid ac mae'n rhan o arfbais y wlad.

Geirfa

Cymraeg Disgrifiad Saesneg
arwyddocâd ystyr significance
olewydd > olewydden - olive > olive tree
rhimyn ymyl rim, edge
gwaywffyn (gwaywffon) math o arf hir â blaen miniog spear
llwyth grŵp o bobl tribe
arwyddair symbol neu fathodyn arbennig emblem
arfbais tarian unigryw person, teulu neu wlad arbennig coat of arms
mwynau sylweddau a geir drwy gloddio amdanyn nhw e.e. glo, aur minerals