Rhifyn 18 - Yma ac Acw

Croeso i rifyn arall o Gweiddi. Y tro hwn, rydyn ni’n mynd “hwnt ac yma” neu "yma ac acw". Mae llawer o sôn am leoedd diddorol yng Nghymru yn y rhifyn hwn ond rydyn ni’n edrych ar ambell le sy’n bell iawn o Gymru hefyd – yn bell iawn, iawn a dweud y gwir. I ddarganfod mwy, dewiswch ddarn a darllenwch!

change level
change level
change level