Rhedeg marathon - paratoi

Rhifyn 27 - Dyfal donc a dyrr y garreg
Rhedeg marathon - paratoi

Mae Daniela wedi rhedeg ym marathon Llundain. Dyma rannau o'i dyddiadur o'r cyfnod paratoi ar gyfer y gamp.

bodyimage_628x1256.jpg

Geirfa

Cymraeg Disgrifiad Saesneg
elusen achos da charity
methu ddim yn gallu gwneud to fail
pothell, pothellau swigen boenus ar y croen, e.e. lle mae’r esgid yn crafu'r croen blister, blisters
diet llym diet anodd sy’n dweud yn bendant beth rydych chi’n cael / ddim yn cael ei fwyta strict diet
clun, cluniau top y goes hip, hips
yn y fan a’r lle lle roeddwn i bryd hynny there and then
noddi rhoi arian i gefnogi rhywun to sponsor