Rhifyn 37 - Medi

Croeso nôl i’r ysgol! Neu, i chi sy’n dechrau ym mlwyddyn 7, croeso i’ch ysgol newydd! A chroeso arbennig i GWEIDDI! Ydyn, rydyn ni dal yma i’ch diddanu chi! Rydyn ni’n edrych ymlaen at flwyddyn arall yn eich cwmni ac wedi paratoi deunyddiau bywiog ar eich cyfer! Pob hwyl i chi gyda’r gwaith!
A pha le gwell i ddechrau nag wrth ein traed – ie, ym mis Medi! Nac ydw, dydw i ddim yn drysu! MIS MEDI fydd ein pwnc y mis hwn!

change level
change level
change level