Rhifyn 31 - Ar ddechrau blwyddyn ...

Newyddion da! Mae Gweiddi yn ôl. Gobeithio y byddwch chi’n mwynhau’r rhifyn yma a’r rhifynnau sydd i ddod.

Gan ei bod yn ddechrau’r flwyddyn, rydyn ni’n edrych ymlaen yn y rhifyn yma. Pam mae rhai pobl yn gwisgo dillad isaf lliwgar ym mis Ionawr, er enghraifft? Pam fydd pobl yn beicio’n araf ym mis Gorffennaf a ble yng Nghymru gallwch chi fwyta cacennau sy’n cynnwys pryfed? I gael yr atebion, darllenwch a mwynhewch.

change level
change level
change level