Rhifyn 35 - Gwleidyddiaeth

Croeso i’r rhifyn hwn o Gweiddi. Fel y gwyddoch, mae etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol yn digwydd y mis hwn, felly Gwleidyddiaeth yw’r thema. Ydy gwleidyddiaeth yn ddiflas? Gobeithio y byddwch chi’n ateb, ‘Nac ydy’ ar ôl darllen y rhifyn hwn.

change level
change level
change level