Rhifyn 39 - Teg edrych tuag adre

Teg edrych tuag adre yw teitl y rhifyn hwn neu, mewn geiriau eraill, does unman yn debyg i gartref. Yn y rhifyn hwn, felly, mae sôn am wahanol fathau o gartrefi – rhai ohonyn nhw’n ddigon rhyfeddol – ac mae tri darn yn sôn am bobl sydd wedi gadael eu cartref.

change level
change level
change level