Rhifyn 4 - Salwch

Croeso i rifyn mis Chwefror 2012 GWEIDDI.

SALWCH yw thema’r rhifyn hwn. Byddwn yn edrych ar afiechydon, pobl sy’n gweithio yn y maes, sut roedd pethau yn y gorffennol a llawer mwy.

Erbyn diwedd y rhifyn, fyddwch chi ddim yn feddygon, ond gobeithio y byddwch chi’n gwybod rhagor am y maes.

Felly mwynhewch ddarllen GWEIDDI heb deimlo’n sâl!

change level
change level
change level