Rhifyn 13 - Cariad

Croeso i rifyn newydd o Gweiddi – y cylchgrawn ar-lein i bobl ifanc.

Mae’n fis Ionawr, mis Gŵyl Santes Dwynwen, felly CARIAD yw’r thema. Mae cerddi am gariad yn rhan bwysig o’r rhifyn a chewch gyfle i greu eich cerddi serch eich hunan. Hefyd, mae yma hanesion am gariadon o Gymru a thu hwnt, rysáit bisgedi calonnau sinsir, a gwybodaeth am un o hen draddodiadau Cymru: y llwy garu.

Felly dewch i fwynhau mis y cariadon!

change level
change level
change level