Rhifyn 9 - Ar y ffordd

Croeso i rifyn mis Medi 2012 Gweiddi – y cylchgrawn ar-lein i bobl ifanc.

Y mis hwn byddwn ni’n mynd ar y ffordd gyda chwmni Mansel Davies o Lanfyrnach, yn cael ein gyrru mewn bws gan fachgen ysgol, yn croesi pontydd Hafren ac yn mynd ar y goets fawr. Bydd cyfle hefyd i edrych ar ystadegau teithio ac i drafod pwnc llosg – a ddylen ni allu teithio ar 80 milltir yr awr ar y draffordd?

Felly neidiwch i’r cerbyd, ac i ffwrdd â ni ... ar y ffordd!

change level
change level
change level